20230418 Har återupptagit arbetet med att färdigställa Sunlinern. Just nu pågår slipning och grundlackning. Lackning i Night Fire Red Pearl o en massa klarlack skall göras Vidare så skall samtliga bromscylindrar bytas samt bromsslangar. Renovering av huvudbromscylinder och ev. blir det komplettering med 2 krets och bromsservo. Fet hjul skall monteras Polering+ Montering av samtliga…